7 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมของรัฐ

7 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมของรัฐ

7 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมของรัฐ ช่วงวัยมัธยมศึกษา ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ของชีวิตวัยรุ่น ผู้ปกครองหลายคน จะให้ความสำคัญกับกรศึกษาช่วงนี้มากเป็นพิเศษ โรงเรียนมัธยมในประเทศไทยมีนับ 100 นับ 1,000 แ

Continue reading